God Jul och Gott Nytt År!

Vad kommer 2016 att bära med sig?

Många intiativ, kreativa tankar och projekt för en hållbar textilproduktion pågår runt om i världen och mycket glädjande är att Sverige vill ligga i framkant! 

Ledord kvalitet, hållbart, nya textilfiber, återvinn, medveten konsumtion, ta till vara, redesign, giftfritt 

God Jul och Gott Nytt textilår!

God Jul 2015

God Jul 2015

Lämna en kommentar