För en hållbar utveckling inom textilbranschen!

Vilka märkningar finns för hållbara val?

Märkningar är till för att du ska kunna göra de rätta valen. Här nedan får du en förklaring till vad de olika märkningarna betyder. Det finns märkningar för enbart textil, för socialt ansvar det vill säga mänskliga faktorer. 

Läs mer om mina hållbara tyger

TEXTILA MILJÖMÄRKNINGAR

IVN

International Association Natural Textile Industry. Kriterierna täcker hela produktionskedjan för naturfiber. Märkningen inkluderar även socialt ansvarstagande.

Läs mer här

GOTS

Global Organic Textile Standard. Innefattar ekologisk odling. Kriterierna täcker hela produktionskedjan för naturfiber och socialt ansvarstagande.

Läs mer här

Bluesign

Denna märkning innefattar textilproduktion och närliggande samt angränsande branscher. Märkningen gäller inte bara ekologiska naturfiber.

Läs mer här

ÖKO-TEX

ÖKO-TEX STANDARD 100 är en frivillig märkning av textilprodukter. ÖKO-TEX  100 visar att textilierna inte innehåller några ämnen som är skadliga för hälsan. Märkningen visar på att kemikalierna har minimerats. Råvarorna behöver däremot inte vara odlade ekologiskt.

Läs mer här

SOCIALA MÄRKNINGAR

Fair for life

”Rättvisa för livet” är ett neutralt tredje-parts-certifieringsprogram för socialt ansvarstagande och rättvis handel inom jordbruksproduktion, tillverkning och affärsverksamhet.

Förutom kriterier för socialt ansvar och rättvisa så ingår även rättvis betalning och rättvis handel. Även utveckling av premium och en långsiktig, fördelaktig handelsrelation.

Fair for life-certifierade verksamheter måste dessutom respektera stränga miljökriterier.

Läs mer här

Fair Trade/Rättvisemärkt

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets-och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer här

Fair Wear

Denna märkning har utvecklat riktlinjer baserade på ILO-konventioner (däribland samtliga kärnkonventioner) samt FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

Läs mer här

MÄRKNINGAR EKOLOGISK ODLING

KRAV

KRAV är en miljömärkning för ekologisk mat. Krav utgår ifrån den ekologiska grunden och ställer dessutom höga kvalitetskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. Kravcertifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.

Läs mer här

EU-lövet

Märket används för livsmedel som produceras och säljs som ekologiska i EU. Detta har EU tagit fram för att erbjuda konsumenter förtroende för matens och dryckens ursprung och kvalitet. Märkningen på alla varor garanterar överensstämmelse med EU:s regler för ekologiskt jordbruk.

I ekologiskt jordbruk är det ej tillåtet att använda GMO.

Läs mer här

MILJÖMÄRKNINGAR

Bra Miljöval

Bra Miljöval är en märkning som innebär hållbart sätt för hela produktionskedjan från fiber till den färdiga produkten. Märkningen säkerställer att kemikalier, färger ska vara hållbart både för miljön och för de som jobbar med produktionen men också för konsumenten som använder kläderna. Bra Miljöval Second Hand och Bra Miljöval Re-design.

Läs mer här

EU-Ecolabel & Svanen

EU-Blomman, eller EU Ecolabel är EU:s gemensamma miljömärke.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Miljömärkningarna gäller för flera olika produkter och tjänster. Båda ser till hela livscykeln, från råvara till avfall.

Läs mer här

KbA & KbT

KbA står för kontrollerad biologisk odling och KbT står för kontrollerad biologisk djurhållning. Vilket innebär att fibern är certifierad av en godkänd tredjeparts organisation.

Läs mer här