För en hållbar utveckling inom textilbranschen!

Hållbara textilier

Behöver du hjälp att beställa hållbar textil av hög kvalitet? 

AD ecotextile är importör av hållbara tyger för företag i textilbranschen. Du får textilier med full transparens från odling till färdigt tyg. 

Referenser

Jag har kunder som är grossister, tapetserare, tillverkare av kläder, hemtextil, hygienprodukter, hälso-sjukvårdsprodukter, yoga- och meditationsmattor samt kuddar.

Boka mig för rådgivning

Jag har lång erfarenhet av att jobba med hållbara textilier och har besökt odlingarna ute i världen. Behöver du guidning i dina val och för att bli mer hållbar så kan du boka mig som konsult.

Material till undervisning

Du kan boka mig för rådgivning eller köpa skräddarsytt material för undervisning om hållbar textil. Du kan även köpa min bok där du får en handledning för hållbara val. Från odling till färdig produkt samt återbruk och second-hand.

Kontakta mig för mer information

”Wow-Jag kan bidra”

Guide för hållbar textilkonsumtion